De verschillende niveau’s

Beginners (A1)

Een cursus voor mensen die nooit Frans hebben geleerd en het ook niet spreken. Het doel is de cursisten kennis te laten maken met de Franse taal, waarbij de nadruk ligt op het spreken. Vanaf de eerste les zal worden toegewerkt naar het voeren van eenvoudige gesprekken over alledaagse dingen als kennismaken, wonen en werken, hobby’s, etc. De grammatica wordt waar nodig uitgelegd, het grootste gedeelte van de cursus zal worden betseed aan spreekvaardigheid door middel van rollenspellen, situatieschetsen, etc.

Niveau 1, blok 1 (A1)

Een cursus voor mensen die ooit één of twee jaar Frans hebben gehad op school, maar die geen Frans spreken en bij wie de kennis van het Frans is weggezakt. Voor dit niveau geldt dezelfde cursusomschrijving als bij de beginners, na een paar lessen zal het geleerde weer bovenkomen, waardoor het tempo iets hoger ligt dan bij de echte beginners.

Niveau 1, blok 2 (A1)

Een cursus voor mensen die ooit één of twee jaar Frans hebben gehad op school en die heel weinig Frans spreken. Voor dit niveau geldt dezelfde cursusomschrijving als bij de beginners en niveau 1 blok 1.

Niveau 1, blok 3 (A2)

Een cursus voor mensen die een paar jaar Frans hebben gehad op school en een beetje Frans spreken. De opzet is dezelfde als bij de voorgaande cursussen, de teksten worden wat langer, de gesprekken wat uitgebreider.

Niveau 1, blok 4 (A2)

Een cursus voor mensen die enige jaren Frans hebben gehad op school en die al wat Frans spreken, maar de samengestelde tijden in de spreektaal niet beheersen. De opzet is dezelfde als bij de voorgaande cursussen, de teksten worden wat langer, de gesprekken wat uitgebreider.

Niveau 2 (B1)

Een cursus voor mensen die zich redelijk in het Frans kunnen redden en die de samengestelde tijden zonder veel problemen in de spreektaal kunnen toepassen. De teksten zijn langer, de gespreksonderwerpen worden uitgebreid. Tegen het einde van de cursus is men in staat om over een behoorlijk aantal zaken een gesprek te voeren in het Frans. Dit niveau bestaat uit vier verschillende blokken die in moeilijkheidsgraad oplopen.

Niveau 3 (B2)

De opzet is te komen tot een vrij grondige beheersing van de Franse taal, gebruik makend van een uitgebreide vocabulaire en een goed uitdrukkingsvermogen. Vele onderwerpen met betrekking tot het leven in Frankrijk, de actualiteiten, streken, literatuur, etc. kunnen aan de orde komen. Het geheel vormt een unieke mogelijkheid om op levendige en interessante wijze kennis van de Franse taal en samenleving te verwerven.

Cercle des Amis (B2/C1)

Voor degenen die probleemloos Frans spreken (het is natuurlijk niet verplicht de taal perfect te spreken) en die hun kennis hiervan en interesse voor allerlei onderwerpen in praktijk willen bregen. De Cercle des Amis is de manier om de Franse taal op levendige wijze in kleine kring toe te passen. De bijeenkomsten worden geleid door een Franstalige docent(e). Ook bij de Cercle des Amis wordt gebruik gemaakt van losbladige teksten en audio CD, naar inzicht van de cursusleider en leden aangevuld met o.a. actualiteiten, literatuur, toeristische informatie, etc.