Welkom

SPECTACLE !

Pièce de théâtre

Meer informatie? Klik hier

Logo Alliance Francaise Kennemerland

CURSUS FRANS :

INFORMATIE CURSUSJAAR 2019-2020

Onze specialiteit is het geven van cursussen Frans van hoge kwaliteit. Cursus Frans maar nog meer. Daarnaast organiseren wij culturele activiteiten, waar cursisten en andere geïnteresseerden nader kennis kunnen maken met de Franse cultuur. Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 800 Alliances Françaises.

Alliance Francaise Kennemerland

HET CURSUSAANBOD

Cursus frans. Wij bieden cursussen voor alle niveaus, van echte beginners tot ver gevorderden.

1. De Alliances Françaises in Nederland vormen een nationaal netwerk, waarvan het pedagogisch plan gericht is op de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek.

2. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde, ervaren docenten, met Frans als moedertaal of als tweede taal. Een lesgroepje bestaat uit 10-13 leerlingen.

3. Het accent ligt op het ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid . Daarnaast wordt aandacht besteed aan de grammatica en kennis van Frankrijk. Op verzoek ontvangt u aan het eind van het cursusjaar een certificaat.

4. Het cursusaanbod is gebaseerd op de codering van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Er bestaan 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 

SPECIFIEKE CURSUSSEN 

- Privéles algemeen Frans
- Zakelijk Frans
- Cursussen ter voorbereiding van DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
- Conversatie
- Frans voor de vakantie
- Frans voor de Basisschool
- Kennismakingscursus Frans
- Chansons
 
Voor vragen over cursussen neem contact op met Lucia Weve, cursuscoordinator.
Tel : 06 429 72 165 of email : cursus.kennemerland@afpb.nl