Cursusniveaus

Algemene cursussen

De lessen worden gegeven door gekwalificeerde, ervaren docenten, met Frans als moedertaal of als tweede taal. Een lesgroepje bestaat uit 10-13  leerlingen.Het accent ligt op het ontwikkelen van de spreek- en luistervaardigheid . Daarnaast wordt aandacht besteed aan de grammatica en kennis van Frankrijk. Op verzoek ontvangt u aan het eind van het cursusjaar een certificaat.

 

A1→Beginners. Woorden en korte zinnen over vertrouwde onderwerpen uit de directe omgeving.

A2 →Deelnemen aan eenvoudige gesprekken over dagelijkse dingen.

B1→Half- en meer gevorderden. Deelnemen aan gesprekken over onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat.

B2→Begrijpen van complete teksten, spontane reactie en discussies.

C1→Ver gevorderden. Lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen; het gebruik van verschillende stijlen waarderen.

 

Prijs : Algemene cursussen 25 x 1½ uur  295 €uros

 

 Bericht