Kinderen

In 2002 besloten de lidstaten van de Europese Unie dat er naast het Engels een tweede taal in het basisonderwijs aangeboden kon worden. Diverse instanties in Nederland en de overige lidstaten onderzoeken de mogelijkheden hoe dit te realiseren.

De Alliance Française heeft de consequenties van het besluit aanvaard en een methode Frans “als ontmoetingstaal” ontwikkeld. Deze methode is gratis beschikbaar voor het gehele basisonderwijs en wordt momenteel door diverse Alliances Françaises geberuikt vooor hun cursussen “kinder-Frans” De auteurs, Cathérine Macquart-Martin en Lucette Hunter-Billon hebben de methode gegoten in de vorm van een kleine Ronde van Frankrijk, Le Petit Tour”. Op deze wijze worden kennis van de taal en die van het land geïntegreerd aangeboden. Er zijn 10  lessen, “étapes”. In tien hoofdstukken/etappes leren de kinderen Frans en maken ze ook kennis met Frankrijk. Spelenderwijs komen onder andere aanbod: zich voorstellen, begroeten, tellen, boodschappen doen, kleuren, kleding, eten en de weg vragen. Scholen en/of ouders kunnen zich hiervoor aanmelden. De cursus wordt aangeboden door een leraar van de Alliance Française Kennemerland op de school. Lesprijs d.m.v. offerte.

Verder zijn wij bezig met het opzetten van een cursus 1x per week gedurende het hele lesjaar met gebruik van de methode Tip-Top. Indien u interesse heeft kan een docent een proefles geven op uw school.

Hoger beroepsonderwijs
De ervaring leert dat studenten in het hoger beroepsonderwijs erop stuiten dat er een bepaald niveau in de Franse taal wordt vereist, dat niet overeenkomt met hun voortgezet onderwijsdiploma. Een voorbeeld hiervan is de hotelschool. Deze studenten kunnen bij de Alliance Française een erkend diploma behalen op het niveau dat vereist wordt.

Privélessen
Zowel voor jongere kinderen in de basisschoolleeftijd als voor grotere kinderen, in de vorm van bijles,  is er de mogelijkheid van privé-lessen, bij voorkeur in kleine groepen bij een van de leraren thuis. Het tarief is afhankelijk van de grootte van de groep.

 


 

Inlichtingen: bij de cursuscoördinator 06 429 72 165 cursus.kennemerland@afpb.nl