Vacature

Appel à candidature !

 

 

Functienaam: Voorzitter Alliance Française Kennemerland

Doel: Het leidinggeven aan de stichting Alliance Française Kennemerland volgens de richtlijnen van de statuten. De voorzitter is de officiële vertegenwoordiger van de Stichting in contacten met de landelijke Alliance Française des Pays-Bas en andere maatschappelijke en culturele organisaties.

Plaats in de organisatie: De voorzitter staat aan het hoofd van de stichting AFK; hij/zij geeft leiding en heeft een initiërende, regulerende en sturende taak.

 

Kernactiviteiten van de Voorzitter :

  • Het voorzitten en voorbereiden van vergaderingen van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en/of vice-voorzitter).
  • Financiën: Hij/zij bewaakt de financiële stand van zaken in nauw overleg met de penningmeester, op basis van de jaarlijkse begroting.
  • Culturele avonden: organisatie en uitvoering in samenwerking met de leden van het dagelijks bestuur.
  • Bijwonen van landelijke vergaderingen: eventueel samen met de secretaris of een ander bestuurslid woont hij/zij, namens het dagelijks bestuur, de jaarvergaderingen (Assemblée Générale) bij. Hij/zij brengt daarvan verslag uit aan het dagelijks bestuur.

 

Overige taken :

De voorzitter is verder belast met de uitvoering van die taken, die uit hoofde van zijn/haar functie van hem/haar mogen worden verwacht of waartoe hij/zij door het dagelijks bestuur in alle redelijkheid kan worden uitgenodigd: o.a. een bijdrage leveren aan het Bulletin d’informations dat per e-mail aan cursisten en vrienden van de AFK wordt toegestuurd.
Hij/zij organiseert een jaarlijks uitje met de docenten en ook bijeenkomsten bij een afscheid of welkom van verdienstelijke (bestuurs)leden.  
Dit alles in samenwerking met het dagelijks bestuur.

 

Competenties :

  • Frans en Nederlands in woord en geschrift
  • Communicatief
  • Samenwerkend
  • Enthousiasmerend

Functie-eisen:

Opleidingsniveau: HBO of hoger

Tijdsbesteding:  een paar uren per week.