Bienvenue • Welkom

lavende_en_provenceLavande en Provence  •  Foto: nicephore  •  Licentie: CC BY

Bienvenue bij de Alliance Française Maestricht, we organiseren:

  • taalcursussen Frans
  • lezingen
  • film- en muziekavonden
  • café français
  • excursies

Daarmee brengt de Alliance Française Maestricht de Franse taal en cultuur in Maastricht en omstreken.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uw privacy is belangrijk voor Alliance Française Maastricht. Wij zullen uw privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen. 


Info-avonden taalcursussen Frans

Wie een van onze cursussen met succes wil volgen, dient in de juiste groep te worden geplaatst. Om die groep te kunnen bepalen, worden info-avonden georganiseerd. Iedere belangstellende krijgt een kort gesprek met een van onze docenten. Op basis hiervan wordt bepaald welke groep de meest geschikte is. 


Café français met pubquiz

Tijdens het laatste Café français van dit seizoen wordt er naast het converseren in het Frans een pubquiz gehouden. In groepjes worden dan vragen in het Frans beantwoord over o.a. Frankrijk, Parijs en de geschiedenis van Frankrijk. Iedereen is welkom op deze ludieke avond!

Dinsdag 26 juni 2018 • 20.00 tot 22.00 uur


 
 
60 Vacatures ANWB-steunpunt Lyon 
 
 
Spreekt u redelijk tot goed Frans? Steun dan het ANWB-steun­punt Lyon om Neder­landers te steu­nen die uw steun in Frank­rijk helaas hard nodig hebben door malheur. Voor deze werk­zaamheden geldt een arbeids­overeenkomst met een passende ver­goeding.