Lidmaatschap • Adhésion

  

Si vous désirez devenir membre de l’Alliance Française Maestricht ?

Pourquoi devenir membre ? Toutes les raisons sont bonnes. Que ce soit pour partager, apprendre, pratiquer ou rencontrer des francophones et francophiles, vous êtes les bienvenus à l’Alliance Française. Vous serez informés du programme culturel de l’Alliance Française par lettre ou mèl et vous êtes invités à y participer. Combien ça vous coûtera ? Cela vous fera par an : € 40,- par personne, € 65,- si vous êtes deux.

Comment s’inscrire ?
* Envoyez votre nom, l'adresse, numéro de télephone à: maastricht@afpb.nl
* Remplissez le formulaire d’adhésion au bas de la page
* Versez € 40,- par personne et € 65,- pour deux sur:
                                 IBAN:     NL67 SNSB 0857 6681 02  au nom de l' Alliance Française Maestricht
                                 BIC:        SNSBNL2A
 
Lidmaatschap Alliance Française Maastricht
Het lidmaatschap geeft recht op het doorgaans gratis bijwonen van de culturele activiteiten zowel bij de eigen Alliance als bij de andere afdelingen, zelfs in het buitenland, op vertoon van de lidmaatschapskaart ’Carte Nationale’ die u na betaling ontvangt. Voor bijzondere activiteiten geldt een speciaal tarief.
 
Contributie 2019 – 2020
1 persoon € 40
2 personen € 65
Studenten en niet-leden t/m 25 jaar gratis
Docenten Frans gratis
Partner cursist(e) € 30
Niet-leden ouder dan 25 jaar per keer € 10 (voor sommige activiteiten geldt een ander tarief)
 
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden als lid:
* Door het inschrijfformulier onder aan deze bladzijde in te vullen en te versturen
* Via e-mail: naam, adres, tel, naar: maastricht@afpb.nl
* Per post: Secrétariat Alliance Française, Professor Lambertstraat 20, 6419 BP Heerlen
 
De contributie voor het lidmaatschap dient aan het begin van het seizoen (september) te worden betaald. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 juli. Wie vóór deze datum niet aan het secretariaat heeft laten weten het lidmaatschap te beëindigen, is opnieuw contributie verschuldigd.
 
• Een lid ontvangt € 15,- korting op zijn lidmaatschap bij het aanmelden van een nieuw lid (1- of 2-persoons lidmaatschap).
• Tenzij anders overeengekomen betalen de leden de contributie op het hieronder vermelde banknummer. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de ’Carte Nationale’ toegezonden.
• Cursisten zijn voor de duur van het cursusseizoen lid van A.F. en betalen dus geen contributie.
 
U kunt de contributie overmaken op:
                              IBAN:     NL67 SNSB 0857 6681 02  t.n.v. Alliance Française Maestricht
                              BIC:        SNSBNL2A
 

Hierbij meld ik me aan als lid van de Alliance Française Maastricht.
voorletters en roepnaam (verplicht)
achternaam (verplicht)
plaatsnaam (verplicht)
telefoonnummer (mobiel) (verplicht)
e-mailadres (verplicht)
Hoe bent u in contact gekomen met
de Alliance Francaise Maastricht ?
(facultatief)

 

captcha

 

opmerking :  Bij elke aanvraag sturen wij een e-mail ter bevestiging.
Het is mogelijk dat onze reactie op uw aanvraag in uw spambox belandt.