Excursie naar Straatsburg – april 2019

Weekendreis naar Straatsburg - 12 t/m 14 april 2019

Onder leiding van Nico en Andrea Nelissen kregen de deelnemers aan deze bijzondere cultuurreis Strasbourg in al zijn geledingen te zien: de Franse stad, de Duitse stad, de Europese stad en de toekomstige stad. Geschiedenis, stromingen in de (bouw)kunst, planologie en gastronomie, het kwam allemaal uitgebreid aan bod. Bijgaand een kleine sfeerimpressie.

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 


 

Straatsburg

Straatsburg is behalve hoofdstad van de Elzas, ook een van de twee hoofdsteden van Europa. Hier zetelen onder andere de Raad van Europa en het Europees Parlement. De stad kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinen. Gedurende de Middeleeuwen komt de stad tot grote bloei, mede dankzij de ligging op een kruispunt van wegen. De stad speelt een belangrijke rol als centrum van het humanisme en wordt vervolgens een speelbal voor de grote mogendheden. Nu eens is het gebied in handen van Frankrijk, dan weer in dat van Duitsland. Tegenwoordig vervult de stad een belangrijke voorbeeldfunctie in de Duits-Franse betrekkingen. De komst van Europese instellingen heeft de stad in toenemende mate een Europees karakter gegeven. Straatsburg vervult tegenwoordig ook een voorbeeldfunctie op het gebied van de hedendaagse architectuur en stedenbouw. De zorg voor het cultureel erfgoed gaat hand in hand met de kwaliteitszorg voor de nieuwbouw en de herbestemming van het patrimonium.

 

 

Begeleiding

We hebben de ons welbekende Prof. dr. Nico Nelissen en zijn echtgenote Andrea bereid gevonden deze reis voor ons te organiseren. Dus u bent verzekerd van een deskundige inhoudelijke en organisatorische begeleiding.

 

 

Programma

Tijdens de busreis zal onze gids Nico Nelissen informatie verstrekken over de te bezichtigen locaties. De informatie heeft betrekking op de geografische, historische, demografische, politieke, bestuurlijke, sociale en culturele aspecten van Straatsburg. Speciale aandacht zal worden geschonken aan de stedenbouw, de architectuur en het culturele erfgoed. Het programma voorziet in een wandeling door de fameuze historische binnenstad van Straatsburg met onder andere de Cathédrale Notre-Dame, la Petite France, la Grande Ìle, la Place Kléber, l'Église Saint-Thomas, la Gare TGV, les Ponts Couverts, Barrage Vauban. Verder staan op het programma een bezoek aan de zogeheten Neustadt (Duitse stad) met onder andere la Place de la République, le Palais du Rhin, het nationaal theater, de universiteitsbibliotheek, la Préfecture, l'Église Saint-Paul en La Poste. Uiteraard wordt ook een bezoek gebracht aan de Europese wijk met de gebouwen van het Europees Parlement, de Raad van Europa en het Europese hof voor de rechten van de mens. Verder vinden er boeiende herbestemmingen en nieuwbouw plaats op voormalige industrieterreinen en kades. Bekende vedetten als Zaha Hadid, Jean Nouvel, Ibos, Vitart, Feichtinger en vele andere architecten hebben er hun sporen nagelaten. Tijdens het weekend is er ook museumbezoek gepland.