Algemene voorwaarden

Cabanons de plage  •  Normandie

Foto : Heinrich Yannick • Licentie: CC BY–SA

 

 

Algemene voorwaarden t.a.v. de cursussen

 

  1. De Alliance Française Maestricht (hierna te noemen AFM) verplicht zich de lessen te doen plaatsvinden onder leiding van door haar bekwaam geachte docenten.
  2. Bij ziekte van docenten verplicht AFM zich alle mogelijke maatregelen te nemen om de lessen in aangepaste vorm doorgang te laten vinden dan wel op een ander tijdstip in te laten halen.
  3. De cursus vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen.
  4. Annulering van de inschrijving: alleen vóór aanvang van de cursus. Restitutie: het reeds betaalde cursusgeld minus € 20,- administratiekosten.
  5. Na aanvang van de cursus bestaat geen recht meer op restitutie, ongeacht de reden van afmelding/verhindering.
  6. AFM is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.