Verklaring niveaus taalvaardigheid – ERK

Verklaring niveaus taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekader (ERK) voor Talen

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Voor meer informatie: www.erk.nl.

Niveau

 

Code

Verklaring

ERK-A1

A1

Zeer eenvoudige communicatie

Beginners I

A1.1

Beginners met geen enkele kennis van de taal

Beginners II

A1.2

Circa 2 jaar schoolfrans

 

ERK-A2

 

A2

 

Eenvoudige communicatie 

Beginners III

A2.1

Circa 3 jaar schoolfrans

Beginners IV

A2.2

Circa 3 à 4 Frans met redelijke parate kennis

 

ERK-B1

 

B1

 

Standaard eenvoudige communicatie 

Gevorderden I

B1.1

Circa 4 à 5 jaar schoolfrans met parate kennis

Gevorderden II

B1.2

Gevorderden met eindexamen Frans HAVO/VWO

 

ERK-B2

 

B2

 

Normale communicatie

Gevorderden III

B2.1

Voldoende kennis en goede spreekvaardigheid

Gevorderden IV

B2.2

Verbetering van de taalvaardigheden

 

ERK-C1

 

C1

 

Vlotte communicatie

Ver gevorderden

C1

Verdieping en verrijking van de taalvaardigheden