Nieuws

af_maastricht_vrijthof

Voluntary journey in Provence - few places available!!

Interested by Mediterranean heritage? Provencal landscapes and the Côte d'Azur make you dream? You want to spend a useful and pleasant citizen holiday? Come and discover the volunteer workcamps with UNION APARE CME! Union APARE-CME organize for more than 30 years volunteers workcamps in Provence. During our camps you learn every morning  how to restore and preserve heritage, with 12 other volunteers from all over the world. In the afternoon, the coordinator of the camp helps you to discover the area, with sportive and cultural activities : walking, visiting towns, music and theater festivals,  swimming, visiting museums….

Camps are also a good way to improve your English and French language in a very enthusiastic atmosphere!!

Join us on our website : http://www.apare-cme.eu/en/heritage/volunteers-workcamps


Nieuw boek van prof. dr. Nico Nelissen: 'Kom met mij mee naar Parijs'

Met trots bericht ik u dat binnenkort van mijn hand verschijnt het boek: 'Kom met mij mee naar Parijs’

Ongetwijfeld bent u weleens in Parijs geweest en heeft u genoten van het vele dat deze wereldstad te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en stadsschoon. Mogelijk bent u zelfs al een keer met mij mee geweest naar Parijs. In dat geval weet u dat ik een groot liefhebber ben van Parijs: een paradijs op het gebied van architectuur, stedenbouw en cultureel erfgoed. Er is mij vaker gevraagd of ik mijn kennis van en liefde voor Parijs op schrift zou willen stellen. 

Dat is gebeurd! Ik heb de architectuur en stedenbouw van Parijs na de ingrepen van Haussmann handzaam voor u gedocumenteerd en becommentarieerd. Het gaat om meer dan honderd projecten: bekende, minder bekende en zeer waarschijnlijk ook een aantal volstrekt onbekende. Ik heb het boek rijk geïllustreerd, waardoor het ook een genot is om het door te bladeren. Niet zonder reden heb ik het de titel gegeven: ‘Kom met mij mee naar Parijs’. Ik beschouw het boek namelijk als een ware invitatie om de lichtstad te bezoeken, waarbij ik dan met genoegen uw virtuele gids mag zijn.

Dit rijk geïllustreerde boek (ca 270  pagina’s, hard cover, full colour ISBN/EAN: 978-90-807857-5-5) gaat Euro 55,- in de boekhandel kosten, maar bij voorintekening kunt u het boek tegen de vriendenprijs van Euro 25,- ontvangen (exclusief verzendkosten). Voor wie in Maastricht of Nijmegen woont, bestaat de mogelijkheid om het boek op te halen op een nader te bepalen plek en tijdstip, zodat u zich de verzendkosten kunt besparen.

Graag uw bestelling e-mailen naar n.nelissen@xs4all.nl

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Nico Nelissen


Un jour dans le monde – Elections européennes : en direct de Maastricht aux Pays-Bas

21 mars 2019 Par Fabienne Sintes

Emission en direct de Maastricht avec les invités : 

Thijs Berman, ancien député européen et directeur exécutif de l’Institut néerlandais pour la démocratie

Tanguy Le Breton, conseiller interculturel, spécialiste des Pays-Bas

Et Isabelle Labeyrie, cheffe du pôle Europe à la rédaction internationale de Radio France 

Avec les reportages d’Angélique Bouin aux Pays-Bas :

=> En campagne avec Thierry Baudet, l’homme fort du FvD (Forum voor Democratie) qui sort gagnant des élections provinciales de mercredi.

=> Les Pays-Bas, c’est aussi le pays du plein emploi avec moins de 4 % de taux de chômage et où l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est le meilleur du monde : ils ont dépassé le Danemark selon l’OCDE qui  liste 35 pays avec une note de 9,3 points sur 10.


Des trappes et pierres d’achoppement

Het Frans heb ik altijd een prachtige taal gevonden, het klinkt niet alleen mooi, maar voor mij kwam er altijd dat heerlijke vakantiegevoel bij …. Daarbij komt dat als je – zoals ik – in Maastricht woont, het beslist de moeite loont om een beetje Frans te spreken, je gaat langs Château Neercanne de grens over en binnen een paar minuten merk je al dat er alleen nog maar Frans wordt gesproken en ga je bij Eijsden de grens over, dan ben je zó in het gezellige en mooie Luik.

Op een gegeven moment ben ik me wat meer gaan bezighouden met het Frans, mijn oude schoolboeken nog eens grondig doorgenomen, een paar Maigrets in het Frans gelezen en alle woorden die ik niet kende – en dat waren er nogal wat! – ook opgezocht en in potlood netjes in de kantlijn bijgeschreven. Verder las ik via het onvolprezen internet de hoofdpagina’s van enkele Franse kranten zoals Le Monde, Le Figaro en La Libération en weer zocht ik zoveel mogelijk op en leerde ik veel woorden uit het dagelijkse leven en de actualiteit van de dag. Ook kijk ik regelmatig naar de prachtige – en ondertitelde - programma’s op TV5 zoals Les Racines et les Ailles en Les Echapées Belles waarmee je ook je luistervaardigheid traint en veel te weten komt over de Fransen en hun land en cultuur.

Al snel kwam ik heel wat typische valkuilen en struikelblokken tegen die nu eenmaal bij het bestuderen van een vreemde taal behoren en ik besloot deze min of meer in alfabethische volgorde op te schrijven. Er is hier dus absoluut geen sprake van enig wetenschappelijk of didactisch doel, ook is er geen enkele sprake van volledigheid, het is zuiver en alleen de resultante van hetgeen ik zelf ben tegengekomen. Nu bedacht ik dat er meerder mensen zullen zijn die interesse hebben in deze valkuilen en struikelblokken en die wellicht verbeteringen en/of aanvullingen weten aan te brengen in datgene wat ik tot nu toe heb opgeschreven.

Hebt u belangstelling dan wil ik het geheel graag aan u e-mailen en ik hoop dat u er – net als ik - uw voordeel mee kunt doen en misschien zelfs mij uw op- of aanmerkingen cq verbeteringen wilt sturen waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

Kijk hier voor de typische valkuilen en struikelblokken: Des trappes et pierres d’achoppement

Harry Nicolaes  •  hnicolaes@gmail.com


André Thouin • Voyage dans la Belgique et la Hollande (1794-1795)

Edition de Madeleine van Strien-Chardonneau et Kees van Strien, Paris, Classiques Garnier, 2018

In 1794-1795 veroverden de Franse legers de Zuidelijke Nederlanden, Rijnland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een groep wetenschappers, onder wie de botanicus André Thouin, reisde achter de legers aan om zoveel mogelijk kunstvoorwerpen te confiskeren en naar Parijs te zenden om ze daar in de openbare nationale verzamelingen te exposeren. In het huidige België en in het Rijnland was de buit aanzienlijk, maar omdat de oorlog niet aan de Republiek was verklaard, maar aan de stadhouder, kwamen hier te lande alleen diens bezittingen in aanmerking voor confiscatie.

In Thouins reisverhaal is hiervan vrijwel niets te merken. Hij schrijft uitvoerig over zijn professionele interessen : wilde planten, veeteelt en land- en bosbouw methodes, maar  beschrijft ook de verschillende steden waar hij geweest is. Soms vrij uitvoerig, zoals bijvoorbeeld Amsterdam (met een sentimentele scène in het dolhuis). Ook Broek in Waterland, het typische Noord-Holland met pittoreske inwoners en kazen, Den Haag, Scheveningen, Haarlem, Delft, Utrecht en Maastricht (waar de fossiele Mosasaurus wordt weggehaald en die nooit is teruggebracht). In Rotterdam wordt uitgebreid gesproken over de industrie, destilleerderijen en allerlei molens. Thouin vond dat Frankrijk in veel opzichten een voorbeeld zou kunnen nemen aan Nederland.

Om toch een idee te geven van zijn werkelijke missie, hebben we aan het eind van het reisverhaal een paar brieven toegevoegd waarin hij verslag doet van de confiscaties, onder andere van de schilderijenverzameling van de stadhouder in Den Haag (met de Stier van Potter), diens collectie natuurlijke historie (opgezette exotische dieren), en de olifanten uit de dierentuin bij het Loo, die de tocht naar Parijs grotendeels te voet hebben afgelegd. Leest U het zelf maar!

Fotoboek van Chrys Steegmans

Het nieuwe fotoboek van Chrys Steegmans 'Bomen tussen Hemel en Aarde'  Boek 'Bomen tussen Hemel en Aarde'

Fotorapportage met tekstuele beschrijvingen van monumentale zolders van een aantal historische en monumentale gebouwen in Maastricht. 

Het unieke boek is in beperkte oplage gedrukt en geeft een mooie fotorapportage met tekstuele beschrijvingen van monumentale zolders van een aantal historische en monumentale gebouwen in Maastricht. In het boek staan ook enkele speciaal voor dit boek geschreven gedichten van Han Berghs.

Frans en Duits raken in de verdrukking

In de NRC van 29 januari staat een artikel dat aandacht schenkt aan de bedreigde positie van het Frans en Duits in het onderwijs zie: https://www.nrc.nl/…/onderwijs-staat-met-de-rug-naar-onze-b…).

Een groep betrokkenen is een actie gestart om beleidsmakers in het onderwijs en politici ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans nog steeds is en zal blijven. 

Deze groep, de visiegroep Buurtalen, is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. 

De groep heeft een eigen website: http://www.buurtaalonderwijs.nl/manifest/. Hierin staat onder meer hun manifest met Steunbetuigingen om de actie te ondersteunen.

nina-in-madrid

Onze secrétaire Nina Bekker bij de États généraux des Alliances Françaises d'Europe in Madrid!

Van 18 tot 20 november 2016 vond voor de tweede keer de EGAFE plaats: États généraux des Alliances françaises Europe: een bijeenkomst van Europese Alliances Françaises ter uitwisseling van werkwijzen, ervaringen en manieren om uitdagingen het hoofd te bieden in een veranderend Europa. Na Brussel was het de beurt aan Madrid om de 130 deelnemers van Alliances Françaises uit 22 Europese landen te ontvangen en een weekend lang bezig te houden met lezingen en workshops.

Nina Bekker, secrétaire, was erbij.

Hoewel elke Alliance haar specifieke kenmerken heeft, zijn er genoeg gezamenlijke kernpunten waarover kennis werd uitgewisseld: het lesprogramma, het culturele programma, het zichtbaar maken van de Alliance voor de buitenwereld, de samenwerking met andere culturele instellingen, om er enkele te noemen. Er waren workshops in kleine groepen en plenaire bijeenkomsten met discussiepanels. Het leidde tot interesse en inzicht in elkaars Alliances.

Naast het ‘werkprogramma’ was er ook een ‘netwerkprogramma’ dat bestond uit een bezoek aan La Résidence de France waar we werden onthaald door de Franse ambassadeur in Spanje, M. Yves Saint-Geours. Hier konden de bestuurders van de verschillende Alliances in een informele sfeer kennis maken met elkaar. Op zaterdagavond hadden we de eer een privérondleiding te krijgen in het museum voor moderne kunsten Reina Sofia. Hoogtepunt was uiteraard het doek Guernica van Picasso dat we in alle rust en van alle kanten konden aanschouwen. Ook hier werd na afloop weer nagepraat en genetwerkt.

Het was een bijzonder enerverend weekend van vele indrukken en vele nieuwe gezichten. Ons gezamenlijke doel is het verspreiden van de Franse taal en cultuur. Dat dit op zoveel manieren in zoveel landen in Europa (en daarbuiten) serieus wordt opgepakt en dat al gedurende meer dan 125 jaar is zeer stimulerend.

Nina Bekker: we hopen dit te kunnen vertalen naar onze eigen Alliance Française Maastricht door middel van mooie culturele activiteiten voor u en een interessant cursusprogramma op ieders niveau. À bientôt !

www.afmadrid.es/es/af/etats-generaux-des-alliances-francaises---europe-2016/166

Rob Verbeek

Boek over Franse muurreclames

Gedurende ruim dertig jaar fotografeerde voormalig wijnhandelaar Rob Verbeek alle muurreclames die hij in Frankrijk tegenkwam. In 2013 schonk hij zijn omvangrijke collectie van ruim 2500 volledig gedocumenteerde foto’s aan het Musée des Arts Décoratifs in het Palais du Louvre in Parijs. Directrice Béatrice Salmon beoordeelde de collectie als een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van dit Franse cultureel erfgoed.

In het boek Traces&trace's zijn een groot aantal foto’s van deze oude geschilderde muurreclames te bewonderen. Bovendien bevat het een aantal avontuurlijke verhalen over Verbeeks belevenissen gedurende een halve eeuw (wijn)reizen door heel Frankrijk. Daarnaast zijn een reeks gedichten van zijn hand opgenomen, die ooit door niemand minder dan Vasalis en Lucebert per brief werden becommentarieerd. De originele brieven zijn in het boek opgenomen.

Sinds de start van de wijnhandel van Verbeek in 1972 was beeldend kunstenaar Carl Lücker doorlopend nauw betrokken bij het wel en wee ervan. Hij maakte talloze aquarellen die niet alleen de brochures, maar ook de nieuwjaarswensen van Verbeek sierden. In het boek zijn ook veel van Lückers ‘Frankrijk-impressies’ opgenomen. Lücker verzorgde bovendien de opmaak en vormgeving van dit boek.

Het boek is verkrijgbaar in de betere (internet)boekhandel en de webshop van Wijdemeer www.wijdemeer.nl

Boekgegevens:

Titel: Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed
Auteurs: Rob Verbeek, Carl Lücker
Uitvoering: hardcover, full-colour
Omvang: 320 blz.
Verkoopprijs € 34,95
NUR 500 – ISBN/EAN 978 949 205 218 6