Nieuws

af_maastricht_vrijthof  

Frans en Duits raken in de verdrukking

In de NRC van 29 januari staat een artikel dat aandacht schenkt aan de bedreigde positie van het Frans en Duits in het onderwijs zie: https://www.nrc.nl/…/onderwijs-staat-met-de-rug-naar-onze-b…).

Een groep betrokkenen is een actie gestart om beleidsmakers in het onderwijs en politici ervan te doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans nog steeds is en zal blijven. 

Deze groep, de visiegroep Buurtalen, is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. 

De groep heeft een eigen website: http://www.buurtaalonderwijs.nl/manifest/. Hierin staat onder meer hun manifest met Steunbetuigingen om de actie te ondersteunen.

 nina-in-madrid

Onze secrétaire Nina Bekker bij de États généraux des Alliances Françaises d'Europe in Madrid!

Van 18 tot 20 november 2016 vond voor de tweede keer de EGAFE plaats: États généraux des Alliances françaises Europe: een bijeenkomst van Europese Alliances Françaises ter uitwisseling van werkwijzen, ervaringen en manieren om uitdagingen het hoofd te bieden in een veranderend Europa. Na Brussel was het de beurt aan Madrid om de 130 deelnemers van Alliances Françaises uit 22 Europese landen te ontvangen en een weekend lang bezig te houden met lezingen en workshops.

Nina Bekker, secrétaire, was erbij.

Hoewel elke Alliance haar specifieke kenmerken heeft, zijn er genoeg gezamenlijke kernpunten waarover kennis werd uitgewisseld: het lesprogramma, het culturele programma, het zichtbaar maken van de Alliance voor de buitenwereld, de samenwerking met andere culturele instellingen, om er enkele te noemen. Er waren workshops in kleine groepen en plenaire bijeenkomsten met discussiepanels. Het leidde tot interesse en inzicht in elkaars Alliances.

Naast het ‘werkprogramma’ was er ook een ‘netwerkprogramma’ dat bestond uit een bezoek aan La Résidence de France waar we werden onthaald door de Franse ambassadeur in Spanje, M. Yves Saint-Geours. Hier konden de bestuurders van de verschillende Alliances in een informele sfeer kennis maken met elkaar. Op zaterdagavond hadden we de eer een privérondleiding te krijgen in het museum voor moderne kunsten Reina Sofia. Hoogtepunt was uiteraard het doek Guernica van Picasso dat we in alle rust en van alle kanten konden aanschouwen. Ook hier werd na afloop weer nagepraat en genetwerkt.

Het was een bijzonder enerverend weekend van vele indrukken en vele nieuwe gezichten. Ons gezamenlijke doel is het verspreiden van de Franse taal en cultuur. Dat dit op zoveel manieren in zoveel landen in Europa (en daarbuiten) serieus wordt opgepakt en dat al gedurende meer dan 125 jaar is zeer stimulerend.

Nina Bekker: we hopen dit te kunnen vertalen naar onze eigen Alliance Française Maastricht door middel van mooie culturele activiteiten voor u en een interessant cursusprogramma op ieders niveau. À bientôt !

www.afmadrid.es/es/af/etats-generaux-des-alliances-francaises---europe-2016/166

   

Rob Verbeek

Boek over Franse muurreclames

Gedurende ruim dertig jaar fotografeerde voormalig wijnhandelaar Rob Verbeek alle muurreclames die hij in Frankrijk tegenkwam. In 2013 schonk hij zijn omvangrijke collectie van ruim 2500 volledig gedocumenteerde foto’s aan het Musée des Arts Décoratifs in het Palais du Louvre in Parijs. Directrice Béatrice Salmon beoordeelde de collectie als een buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van dit Franse cultureel erfgoed.

In het boek Traces&trace's zijn een groot aantal foto’s van deze oude geschilderde muurreclames te bewonderen. Bovendien bevat het een aantal avontuurlijke verhalen over Verbeeks belevenissen gedurende een halve eeuw (wijn)reizen door heel Frankrijk. Daarnaast zijn een reeks gedichten van zijn hand opgenomen, die ooit door niemand minder dan Vasalis en Lucebert per brief werden becommentarieerd. De originele brieven zijn in het boek opgenomen.

Sinds de start van de wijnhandel van Verbeek in 1972 was beeldend kunstenaar Carl Lücker doorlopend nauw betrokken bij het wel en wee ervan. Hij maakte talloze aquarellen die niet alleen de brochures, maar ook de nieuwjaarswensen van Verbeek sierden. In het boek zijn ook veel van Lückers ‘Frankrijk-impressies’ opgenomen. Lücker verzorgde bovendien de opmaak en vormgeving van dit boek.

Het boek is verkrijgbaar in de betere (internet)boekhandel en de webshop van Wijdemeer www.wijdemeer.nl

Boekgegevens:

Titel: Traces & tracés | sporen van verdwijnend Frans cultureel erfgoed
Auteurs: Rob Verbeek, Carl Lücker
Uitvoering: hardcover, full-colour
Omvang: 320 blz.
Verkoopprijs € 34,95
NUR 500 – ISBN/EAN 978 949 205 218 6