Aanmelden lidmaatschap

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door middel van:

email naar de vice-présidente: culture.meppel@afpb.nl

of naar de penningmeester: tres.meppel@afpb.nl