Dictee TV5MONDE

Dictée TV5MONDE 2019  In het kader van de Dag van de Franse Taal – dit jaar op donderdag 14 november 2019 heeft de Alliance Française des Pays-Bas opnieuw contact gelegd met TV5MONDE met het verzoek om dictees te maken, vergelijkbaar met La dictée d’Archibald, een rubriek die op de website van TV5MONDE staat. Dit jaar zijn de ERK-niveaus (A1 t/m C1) beschikbaar. De dictees zullen in de week van 11 tot/met 16 november worden ingezet als concours bij de plaatselijke Alliances. Na afloop worden zij gepubliceerd op de site van TV5MONDE in de genoemde rubriek. De voor AFPB ontworpen dictées van 2017 en 2018 zijn daar ook te vinden.

 

Om meerdere partijen te laten profiteren van dit project, stelt TV5MONDE deze dictees ook beschikbaar voor andere instellingen die deelnemen aan de Dag van de Franse taal, zoals middelbare scholen, HBO’s en universiteiten.

 

Hoe werkt het voor de Alliances ?

Vanaf nu t/m 25 oktober 2019 kunnen Alliances zich opgeven voor deelname aan dit DICTEE TV5MONDE, onder vermelding van het aantal groepen, het aantal deelnemers per groep, de gewenste niveaus en de datum/data van afname.

 

 

Aanmelding en nadere informatie :

Madame Marianne Bremen Responsable pédagogie e-mailadres :  pedagogie@afpb.nl

Hoe werkt het voor de taalinstellingen die deelnemen aan de Dag van de Franse taal? De docenten die het dictee graag willen inzetten tijdens de Dag van de Franse taal kunnen zich nu al inschrijven bij de vertegenwoordiger van TV5MONDE in Nederland. Klik hier voor de contactgegevens van TV5MONDE in Nederland.

Aanvullende informatie kunt u ook terugvinden vanaf begin november op de Nederlandstalige website van TV5MONDE: europe.tv5monde.com.

 

Bureau Directeur  •  Alliance Française des Pays-Bas