Gezocht: gezinnen met tweetalige kinderen


Voedt u uw kind tweetalig op? Kent u gezinnen met tweetalige kinderen? Dan zijn wij op zoek naar u.

Ons doel

In het 2in1 project onderzoeken we de mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen kinderen die thuis opgroeien met een andere taal dan het Nederlands (tweetaligen) en kinderen die alleen met het Nederlands opgroeien (eentaligen). We willen weten in hoeverre de taal die kinderen thuis spreken invloed heeft op hun Nederlands.

Wie kan meedoen ?

We zoeken tweetalige kinderen tussen de 5 en 7 jaar, waarbij één of beide ouders een andere taal dan het Nederlands tegen hen spreekt. We zijn op dit moment met name geïnteresseerd in gezinnen waar een van de volgende talen gesproken wordt: Engels, Frans of Spaans. Het is belangrijk dat uw kind al regelmatig in contact is gekomen met beide talen (Nederlands en de andere taal) vóórdat hij/zij naar school ging (vóór 4 jaar).

Wat houdt meedoen in ?

Wanneer u uw kind opgeeft, zal één van onze onderzoekers langskomen bij u thuis of – mocht het mogelijk zijn – op school om een aantal (taal)spelletjes te spelen. Het gaat meestal om twee bezoeken van ca. 60 minuten. Samen met de onderzoeker zult u een vragenlijst invullen over onder andere de taalachtergrond van uw kind. Dit duurt ca. 20 minuten. Aan het einde ontvangen u en uw kind een cadeautje als dank voor deelname aan het project.

Meer weten ?