Nieuwsbrief MARCOM commisie september 2019

Beste voorzitters,  DC’s,  webmasters, bestuursleden en communicatie-medewerkers,

In deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken omtrent het huisstijlproject en het marketingproject van de AFPB.

Huisstijlproject

Om onze gezamenlijke herkenbaarheid en bekendheid in Nederland te versterken en de Nederlandse Alliances te helpen bij het ontwikkelen van hun communicatie- en promotiematerialen en uitingen, heeft de Alliance Française des Pays-Bas  specifiek voor Nederland een huisstijlboek uitgewerkt. In dit huisstijlboek vindt u duidelijke en overzichtelijke richtlijnen voor communicatie en presentatie en de ontwerpen voor een aantal veelgebruikte communicatiemiddelen. Alle leden kunnen beschikken over de bronbestanden hiervan, en kunnen daarmee hun communicatie volgens hun eigen lokale behoeften vorm geven, met behulp van onze ontwerper of met hun lokale ontwerper/drukker. Indien consequent toegepast, zal deze huisstijl zeker helpen om onze uitstraling zowel landelijk als lokaal te versterken. De intentie van het huisstijlboek  is niet om beperkingen op te leggen, maar om gezamenlijk ons imago te versterken en het werk van de lokale Alliances te vergemakkelijken. In de praktijk kunnen vragen of aanvullende wensen ontstaan die maatwerk vereisen. Neemt u daarvoor, en voor alle vragen over dit onderwerp, a.u.b. contact op met de leden van de Commissie Marketing en Communicatie, die u graag zullen helpen. 

Marketingproject

Wij zijn verder van mening dat de concrete aanbevelingen van het marketingonderzoek als basisdocument kunnen worden gebruikt voor de toekomst van de Alliance Française in Nederland en voor het betrekken van nieuwe mensen bij de projecten van de Federatie. We hebben op 1 juli uit het marketingonderzoek, i.o.m. met de marcom-commissie, de webcommissie en met Nikki Stork, de volgende actiepunten vastgesteld voor het  komende jaar 2019/2020. 

Prioritaire acties en projectenlijst:

  1. De zichtbaarheid van de Alliances verbeteren, in eerste instantie d.m.v. een korte ondersteunende nationale rentreecampagne voor het komende cursusseizoen op social media en een online zoekmachine-optimalisatie . Vervolgens kunnen plannen worden opgesteld m.b.t. online en offline adverteren en m.b.t. fysieke aanwezigheid op evenementen en beurzen (een nationale en lokale evenementenkalender).

    Wij vragen nogmaals uw medewerking voor de volgende twee zaken:
    1. Kent u een  (oud)-cursist die door Nikki benaderd kan worden voor een leuk verhaal of een leuke quote ter gelegenheid van de Dag van de Franse Taal op donderdag 7 november?
    2. Kunt u ons alvast een overzicht geven van evenementen, beurzen e.d. die in uw regio relevant zijn voor de doelgroepen van de AF? 

  2. De website vernieuwen (Elementor) en  het opzetten en beheren van een online community waarin het culturele programma en de actualiteiten worden opgenomen. Hierbij is samenwerking nodig tussen de webcommissie, de marcom-commissie en de cultuurcommissie.

  3. Het cursusaanbod/pedagogiek/e-learning verbeteren door middel van o.a. het ontwikkelen van een methode Français Précoce met een applicatie en aansluiten bij de ontwikkelingen van het Frans in het primair onderwijs (samenwerking met  La Table Ronde du français, Institut Français, Alliance Française Den Haag, Levende Talen en het NUFFIC). Het opzetten van een projectgroep Blended learning (deels on-line en deels klassikaal onderwijs) op landelijk niveau i.s.m. Alliance Française Den Haag. Het in kaart brengen en nadenken over het prijsbeleid m.b.t. het cursusaanbod.

  4. Het culturele aanbod en het reisaanbod ontwikkelen in samenwerking met de Alliances Françaises in Frankrijk, zoals het organiseren van taalreizen of emigratiecursussen, in samenwerking met de lokale Alliances in Frankrijk en andere geselecteerde partners.

 

Wij zoeken dringend mensen die zich op één  van deze punten geroepen voelen om mee te denken. Graag uw spoedige reactie, zodat we dit vanaf oktober 2019 weer samen verder kunnen oppakken. 

 Theo von den Benken en de webcommissie hebben inmiddels de uitnodiging verstuurd voor de Webmasterdag op 12 oktober te Utrecht, waarbij ook het huisstijlproject en het marketingproject zullen worden gepresenteerd en besproken. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

De bestanden van de logo’s, communicatiemiddelen  en het marketingplan (beroepsproduct, onderzoeksrapport en presentatie) zijn  te downloaden via de Google Drive van de AFPB, Gedeelde Drives > map AFPB Intranet > Graphisme Logos 2019 en Marketing 2019.

Grafische map communicatiemiddelen en Kit logo’s:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YK-fUpDJkOlyi2q3WaOQbJHw_HEh9NoL

 

Let op : u dient in te loggen met uw AF-mailadres en uw AF-wachtwoord.

Marketingplan:
https://drive.google.com/drive/folders/1XLar0oiqzTGtRZVraN8WjtcZAjAo7c78

Let op : u dient in te loggen met uw AF-mailadres en uw AF-wachtwoord.
Om in de web omgeving in te loggen geldt dus het volgende:
- Open de internetbrowser Google Chrome
- Klik op de 9 rondjes rechts bovenin
- Klik op Drive
- Klik aan de linkerkant op Gedeelde Drives / Drives van mijn Team
- Klik op AFPB intranet
- Klik op Graphisme-logos-2019 (of Marketing 2019 voor het marketingrapport)
Hier vindt u de bestanden.

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie marketing en communicatie,
Lando van Doorn & Heleen Baars