Bestuur en docenten

iprocms_headerfoto.filename.3233_beeldengroep

vacature (site)web.nijmegen@afpb.nlvacature (site)web.nijmegen@afpb.nl

voorzitter: drs. Rudy de Jong
pres.nijmegen@afpb.nl
secretaris: Marlene Hoogeveen
De Kluijskamp 11-51
6545 JG Nijmegen
024 377 98 60
nijmegen@afpb.nl
ledenadministratie drs. Carolin Lorenz
ledenadministratie.nijmegen@afpb.nl
penningmeester: Elly Tromp
tres.nijmegen@afpb.nl
leden:

prof. dr. Nico Nelissen (reizen en excursies)
ir. Karel Smits (cultureel programma)
culture.nijmegen@afpb.nl

vacature
web.nijmegen@afpb.nl

cursuscoördinator: drs. Moniek Vingerhoeds
Marterstraat 4
6573 XS Beek-Ubbergen
06 36 56 46 54/b.g.g. 024 684 37 71
cursus.nijmegen@afpb.nl
docenten: drs. Cecile Dassen
Patrick Donzé
drs. Françoise Gall
drs. Petra Hutjens
Elisabeth te Kaat-Péquignot
drs. Corina Pelgrim
drs. Tracy van Poppel
drs. Patricia Raymakers-Poelhekke
drs. Inge van Schie
Roel Sniedt
drs. Moniek Vingerhoeds
Yvonne Willems-Poos