Algemene voorwaarden

  • Een cursus vindt alleen plaats bij voldoende deelname.
  • Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Men kan zich tot 2 weken voor aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week voor aanvang van de cursus of tijdens de eerste 2 lesweken dient in ieder geval € 25 te worden betaald i.v.m. gemaakte administratiekosten.
  • Betaling van het cursusgeld geschiedt middels de machtiging die u bij inschrijving invult en ondertekent. Indien het cursusgeld 3 weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen, worden de kosten van de cursus verhoogd met € 25. Indien men vervolgens in gebreke blijft met betaling, is verdere deelname aan de cursus niet meer mogelijk.
  • Restitutie van cursusgeld vindt niet plaats indien U voortijdig met een cursus stopt.
  • De cursuscoördinator behoudt zich, bij gebleken noodzaak, het recht voor, wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten en/of locaties.
  • Buiten onze wil om kunnen zich veranderingen in de programma’s of drukfouten in de brochures voordoen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij raden U aan kort tevoren de site te raadplegen: nijmegen.afpb.nl
  • Voor sommige culturele activiteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
  • De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen tijdens de cursus.
  • De Alliance Française Nimègue is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41055574.