Niveaus B1/B2 en C1: conversatie en niveau C2: discussie

Niveau B1/B2

Deze conversatielessen richten zich op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat en de kennis over Frankrijk en de Fransen. Verscheidene onderwerpen worden behandeld met ondersteuning van authentiek materiaal (teksten, video’s, geluidsfragmenten). Deze lessen worden gegeven door een Franstalige docent. De nadruk ligt op spreekvaardigheid, in tegenstelling tot andere cursussen waar ook de andere vaardigheden aan bod komen. Het spreekt vanzelf dat u over een behoorlijke kennis van de Franse taal moet beschikken om hieraan mee te doen.

Cursusduur: 20 lessen van 1,5 uur*
Lestijden: maandag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
woensdag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
vrijdag 9.00 – 10.30 uur (De Schakel)
vrijdag 10.45 – 12.15 uur (De Schakel)
Start: week van 23 september 2019
Cursusgeld:  € 240,- (studenten € 190,-)

* Wanneer u zich liever niet voor een jaar vastlegt, kunt u in september of in januari voor een serie van 10 lessen kiezen: € 140,- (studenten € 110,-)

Niveau B1/B2 + voorbereiding DELF B2 examen. Nieuw!

Deze conversatielessen richten zich op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat en de kennis over Frankrijk en de Fransen. Verscheidene onderwerpen worden behandeld met ondersteuning van authentiek materiaal (teksten, video’s, geluidsfragmenten). In deze cursus bestaat de mogelijkheid om naast de spreekvaardigheid ook de andere vaardigheden te oefenen om zich voor te bereiden op het DELF B2 examen. Aan de hand van proefexamens, geselecteerd oefenmateriaal en handige tips van de docent bereidt u zich voor op dit examen. Deze examens vinden plaats in mei/juni. Indien u hieraan deel wenst te nemen, dient u het boek Préparation à l’examen du DELF B2 (Hachette, EAN 9782011556035) aan te schaffen.

Cursusduur: 20 lessen van 1,5 uur*
Lestijden: woensdag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
Start: woensdag 25 september 2019
Cursusgeld:  € 240,- (studenten € 190,-)
* Wanneer u zich liever niet voor een jaar vastlegt, kunt u in september of in januari voor een serie van 10 lessen kiezen: € 140,- (studenten € 110,-)

Niveau C1

Onder leiding van een Franstalige docent traint u uw spreekvaardigheid aan de hand van artikelen uit tijdschriften, kranten en van internet. Thuis bestudeert u artikelen die tijdens de lessen worden besproken. Er wordt nader ingegaan op de actualiteit maar ook op aspecten zoals tekstbegrip en woordkennis.

Cursusduur: 25 lessen van 1,5 uur 
Lestijden: maandag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
woensdag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
vrijdag 10.45 – 12.15 uur (De Schakel)
Start: week van 23 september 2019
Cursusgeld:  € 255,- (studenten € 200,-)

Niveau C2: Discussiegroep

Onder leiding van een Franstalige docent wordt aan de hand van artikelen gediscussieerd over actuele onderwerpen. Voor alle geïnteresseerden geldt dat eerst een test afgelegd moet worden om te bekijken of men over het vereiste niveau beschikt. Aantal deelnemers: ongeveer 10.
Zoals de praktijk heeft uitgewezen, is deze cursus ook geschikt voor hen die afgestudeerd zijn in de Franse taal- en letterkunde en bv. werkzaam zijn in het onderwijs. Het is een uitstekende manier om uw verworven kennis op peil te houden.

Cursusduur: 25 lessen van 1,5 uur 
Lestijden: maandag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
Start: maandag 23 september 2019
Cursusgeld:  € 255,- (studenten € 200,-)