Niveaus A1 tot en met C1: groepslessen met een methode/materiaal via de docent

In deze groepslessen werkt u met een methode en/of met lesmateriaal dat door de docent geleverd wordt. De lessen verlopen gevarieerd. U traint uw spreek-, luister-, lees- en in mindere mate schrijfvaardigheid en werkt aan het uitbreiden van uw woordenschat en het toepassen van de grammatica.
Er wordt altijd huiswerk opgegeven voor de volgende les, gemiddeld neemt dit 2 à 3 uur per week in beslag.
Wanneer u zich, nadat u een cursusjaar goed heeft doorlopen, voor een volgend cursusjaar aanmeldt, wordt u in principe in het volgende jaar van het betreffende niveau geplaatst.

Cursusduur: 25 lessen van 1,5 uur
Lestijden: maandag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
woensdag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College)
vrijdag 9.00 – 10.30 uur (De Schakel)
vrijdag 10.45 – 12.15 uur (De Schakel)
Start: week van 23 september 2019
Cursusgeld: € 230,- (studenten € 180,-) excl. kosten methode
€ 245,- (studenten € 195,-) incl. kosten materiaal door docent geleverd

Tip!
Snelle beginners / jaarcursus
U bent geen echte beginner, heeft ongeveer 3 à 4 jaar Frans op school gehad en wilt in een snel tempo de aanwezige basiskennis opfrissen?
Dan is het mogelijk in één cursusjaar de niveaus A1.1 en A1.2 te doen, aan de hand van de methode C’est bien ça 1.