Cursussen

Cursussen Franse taal

 

Hoe zijn de cursussen opgezet?

De meeste cursussen bestaan uit 22 lessen van 1,5 uur. Zie hieronder ons aanbod voor komend seizoen.

Bij alle reguliere cursussen ligt de nadruk op de luister- en spreekvaardigheid.

In het algemeen ligt de groepsgrootte rond de 12 cursisten.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij wekelijks enige tijd reserveren voor het maken van huiswerk.

Aanstaande cursisten die reeds een basiskennis van de Franse taal bezitten, kunnen indien gewenst het instapniveau laten bepalen door het invullen van een korte vragenlijst op de informatieavond, eventueel gevolgd door een kort onderhoud met de cursusleider of één van de docenten.

Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij te geringe deelname kan de cursus geannuleerd worden of de mogelijkheid besproken worden van een aangepaste module van minder lesuren of verhoging van het cursusgeld.

 

CURSUSAANBOD 2018-2019

Beginners

1K        Di        19.30 - 21.00 uur       Kennismakingscursus voor wie nog nooit of heel weinig Frans heeft gehad. [10 lessen van 1,5 uur]

1B/C    Ma      19.00 - 20.30 uur       Voor wie eerder 1B heeft gevolgd of ooit 2 à 3 jaar Frans heeft gehad. [22 lessen van 1,5 uur]

 

Gevorderden

2A/B   Ma      20.30 - 22.00 uur       Voor wie eerder 2A heeft gevolgd of 4 à 5 jaar Frans heeft gehad.   [22 lessen van 1,5 uur]

2D+     Ma      19.30 - 21.00 uur       Voor wie eerder 2D heeft gevolgd of ca. 6 jaar Frans heeft gehad. [22 lessen van 1,5 uur]

 

Vergevorderden

3A1     Ma      20.30 - 22.00 uur       Voor wie eerder 2D+ heeft gevolgd of minimaal 6 jaar Frans en beschikt over basiskennis grammatica                                                           en redelijke spreekvaardigheid. [22 lessen van 1,5 uur]

3A2     Ma      19.00 - 20.30 uur       Voor wie eerder 2D+ of 3A heeft gevolgd en/of beschikt over een behoorlijke parate kennis

                                                         en spreekvaardigheid. Het accent ligt op vrije conversatie. [22 lessen van 1,5 uur]

3B        Di        19.30 - 21.00 uur     Voor wie eerder 3A of 3B heeft gevolgd en/of beschikt over een behoorlijke parate kennis en 

                                                         spreekvaardigheid. Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid.  [22 lessen van 1,5 uur]

Locatie

Citaverde College, Jagerstraat 6 te Roermond.

 

Cursusgeld

Kennismakingscursus 1K                                    € 125,00 (incl. cursusmateriaal)

Cursussen 1B/C, 2A/B, 2D+, 3A1, 3A2 en 3B    € 225,00 (excl. cursusmateriaal)

 

 

Cursusmateriaal

1B/C, 2A/B      C’est bien ça 1, C’est bien ça 2 (ca. € 75,00)

2D+ en 3A1     Voyages 3, (ca. € 45,00)

3A2 en 3B       Materiaal in overleg met docent

Inlichtingen hierover bij de cursusleider mevrouw M.van Hoef 06 - 22 28 77 28

 

INSCHRIJVEN & BETALEN

U kunt zich digitaal inschrijven via de website: www.afpb.nl/roermond

Hier vindt u 2 formulieren: ‘Aanmelden lid’ en ‘Aanmelden cursist’.

U kunt ook het inschrijfformulier invullen op de informatie- en inschrijfavond op

dinsdag 28 augustus tussen 20.00 en 22.00 uur (zie info op pag. 2)

U wordt verzocht het cursusgeld of de contributie te voldoen op

IBAN (bankrekening bijde AbnAmro) NL66 ABNA 0451 7020 85 ten name van Alliance Française Roermond.

Het volledige cursusgeld dient z.s.m. na inschrijving, maar uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de cursus, dus uiterlijk 16 september 2018 te zijn voldaan.

Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.

 

Voor de verdere inschrijvings- en betalingsvoorwaarden:

zie website onder ‘Cursussen’: www.afpb.nl/roermond.