Cursussen

Cursussen Franse taal

Hoe zijn de cursussen opgezet?

De meeste cursussen bestaan uit 22 lessen van 1,5 uur. Zie hieronder ons aanbod voor komend seizoen.

Bij alle reguliere cursussen ligt de nadruk op de luister- en spreekvaardigheid.

In het algemeen ligt de groepsgrootte rond de 12 cursisten.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij wekelijks enige tijd reserveren voor het maken van huiswerk.

Aanstaande cursisten die reeds een basiskennis van de Franse taal bezitten, kunnen indien gewenst het instapniveau laten bepalen door het invullen van een korte vragenlijst op de informatieavond, eventueel gevolgd door een kort onderhoud met de cursusleider of één van de docenten. Tip : u kunt alvast een test doen om uw niveau te bepalen op : savoirs.rfi.fr/fr/testez-votre-niveau-de-francais.

Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Bij te geringe deelname kan de cursus geannuleerd worden of de mogelijkheid besproken worden van een aangepaste module van minder lesuren of verhoging van het cursusgeld.

 

CURSUSAANBOD 2019-2020

 

Beginners

1A       Di        19.30 - 21.00 uur       Speciale beginnerscursus  voor wie nog nooit

                                                         of heel weinig Frans heeft gehad [20 lessen van 1,5 uur]

1C       Ma      19.00 - 20.30 uur       Voor wie eerder 1B heeft gevolgd

                                                         of ooit 3 à 4 jaar schoolfrans heeft gehad [22 lessen van 1,5 uur]

Gevorderden

2A   Ma      20.30 - 22.00 uur       Voor wie eerder 2A of 2B heeft gevolgd of ca. 4 à 5 jaar schoolfrans heeft gehad.  

                                                     [22 lessen van 1,5 uur]

2D   Ma      19.30 - 22.00 uur       Voor wie eerder 2D heeft gevolgd of ca. 6 jaar schoolfrans heeft gehad.

                                                     [22 lessen van 1,5 uur]

Vergevorderden

3A     Ma      20.30 - 22.00 uur      Voor wie eerder een cursus gevorderden heeft gedaan

                                                      of minimaal 6 jaar Frans en beschikt over goede basiskennis

                                                      grammatica en redelijke spreekvaardigheid.

                                                      [22 lessen van 1,5 uur]

3B     Ma      19.00 - 20.30 uur      Voor wie eerder 3A of 3B heeft gevolgd en/of beschikt over

                                                      een behoorlijke parate kennis en spreekvaardigheid.

                                                      Het accent ligt op vrije conversatie. 

                                                      [22 lessen van 1,5 uur]

3C    Di        19.30 - 21.00 uur      Voor wie eerder 3A of 3B heeft gevolgd en/of beschikt over

                                                     een behoorlijke parate kennis en spreekvaardigheid.

                                                     Het accent ligt op spreek- en luistervaardigheid. 

                                                     [22 lessen van 1,5 uur]

PdL Ma        13.00-15.00 uur       Plaisir de lire - Literatuurcursus van 3 of 5 bijeenkomsten

                                                     waarin steeds een (hedendaagse) roman centraal staat.

                                                     De cursisten lezen thuis het boek,

                                                     voertaal tijdens de bijeenkomsten is Frans. 

Locatie

Citaverde College, Jagerstraat 6 te Roermond.

 

Cursusgeld

Speciale beginnersscursus 1A                            € 175,00 (incl. cursusmateriaal)

Cursussen 1C, 2A, 2D, 3A, 3B en 3C                 € 225,00 (excl. cursusmateriaal)

Plaisir de lire                                                        € 50 (3x) of € 80 (5x), excl. boeken

 

Cursusmateriaal

1B/C, 2A/B      C’est bien ça 1, C’est bien ça 2 (ca. € 75,00), in overleg met de docent.

2D+ en 3A1     Voyages 3, (ca. € 45,00), in overleg met de docent.

3A2 en 3B       Materiaal in overleg met docent

Inlichtingen hierover bij de cursusleider mevrouw M.van Hoef 06 - 22 28 77 28

 

INSCHRIJVEN & BETALEN

U kunt zich digitaal inschrijven via de website: www.afpb.nl/roermond

Hier vindt u 2 formulieren: ‘Aanmelden lid’ en ‘Aanmelden cursist’.

U kunt ook het inschrijfformulier invullen op de informatie- en inschrijfavond op

dinsdag 27 augustus 2019 tussen 20.00 en 22.00 uur (zie info op pag. 2)

U wordt verzocht het cursusgeld of de contributie te voldoen op

IBAN (bankrekening bij de AbnAmro) NL66 ABNA 0451 7020 85 ten name van Stg. Alliance Française Roermond.

Het volledige cursusgeld dient z.s.m. na inschrijving, maar uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de cursus, dus uiterlijk 16 september 2018 te zijn voldaan.

Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.

 

Voor de verdere inschrijvings- en betalingsvoorwaarden: zie website onder ‘Cursussen’: www.afpb.nl/roermond.