Aanmelden cursist

Inschrijfformulier Roermond Cursusjaar 2018-2019


Informatie: Mme M.van Hoef, tel.0622287728
of email: cursus.roermond@afpb.nl

Gelieve uw cursusgeld over te maken op de IBAN NL66 ABNA 0451 70 20 85 van de Alliance Française Roermond.


Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw Straat en huisnummer (verplicht)

Uw en Woonplaats (verplicht)

Uw Postcode) (verplicht)

Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

Uw E-mail adres

IBANNUMMER

Ten name van

Eerder gevolgde cursus(sen):

Wenst zich in te schrijven voor de cursus:


Uw bericht

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.