Aanmelden cursist

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij een van onze cursussen.

Aanmelden kan door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en door betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

U kunt het inschrijfformulier mailen naar: cursus.roosendaal@afpb.nl.