Aanmelden nieuwe leden

U kunt lid worden door u aan te melden bij de ledenadministratie. Opzeggen van het lidmaatschap moet in alle gevallen schriftelijk gebeuren vóór 15 september. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. De ledenadministratie wordt verzorgd door de secretaris Mme Marleen Farla.
Wilt u zo vriendelijk zijn ook alle wijzigingen van adres en e-mailadres door te geven aan Mme Marleen Farla.

T: 0165 55 40 69 of E: secr.roosendaal@afpb.nl

 

De contributieregeling is als volgt:

één persoon € 35,00
per gezin € 50,00
student € 15,00
scholen, bedrijven en instellingen € 50,00

Uw cotisation (contributie) kunt u overmaken op

IBAN  NL41 INGB 0004 8391 94          BIC  INGBNL2A

 

Inschrijfformulier:

aanhef

voorletters

achternaam

adres

postcode

plaats

e-mail

telefoonnummer

Ik schrijf me in als:

opmerkingen