Niveaus cursussen

Om u te helpen bij het kiezen voor een bepaalde cursus worden hierna de cursussen kort beschreven en worden de gebruikte methodes vermeld. Er zijn cursussen op 4 niveaus op basis van het Europees Referentiekader. Wat deze niveaus precies inhouden kunt u hier bekijken.

 

Niveau A1 – basisniveau

Dit niveau is bestemd voor echte beginners, d.w.z. voor cursisten die (n)ooit Frans hebben geleerd. Het is onderverdeeld in A1.1 en A1.2. Het betreft een eerste kennismaking, eenvoudige gesprekjes en elementaire grammatica. Voor nieuwe cursisten die instappen in A1.2 gaan wij verder waar A1.1 is gestopt.

De cursus is een mogelijke voorbereiding op het DELF A1-examen.

Lesmateriaal: Voyages Nieuw 1 (Uitgever: Intertaal)

 

 

Niveau A2 – overlevingsniveau

Dit niveau is bestemd voor cursisten die de basiscursus hebben gevolgd of een aantal jaar Frans op school hebben gehad. Het is onderverdeeld in A2.1 en A2.2.

Op dit niveau kunt u zich al aardig redden. Er wordt veel nadruk gelegd op spreken zonder de grammatica uit het oog te verliezen. Voor nieuwe cursisten die instappen in A2.2, gaan wij verdere waar A2.1 is gestopt.

De cursus is een mogelijke voorbereiding op het DELF A2-examen.

Lesmateriaal: Voyages Nieuw 2 (Uitgever: Intertaal)

 

 

Niveau B1 – zelfstandig niveau

Dit is een vervolg op niveau A. Het is bestemd voor diegenen die al een goede basiskennis hebben van de grammatica en een redelijke spreekvaardigheid. Het niveau is onderverdeeld in B1.1 en B1.2: gevorderde grammatica, vergroten van spreek- en luistervaardigheid, deelnemen aan conversaties.

De cursus is een mogelijke voorbereiding op het DELF B1-examen.

Lesmateriaal: Voyages Nieuw 3 (Uitgever: Intertaal)

 

 

Niveau B2 – taalvaardig en zelfstandig niveau

U kunt spontaan, duidelijk en gedetailleerd formuleren en redelijk complexe teksten begrijpen. Het is onderverdeeld in B2.1 en B2.2: verdiepen van grammatica, accent op correct spreken en actief deelnemen aan discussies. De cursus is een mogelijke voorbereiding op het DELF B2-examen.

Lesmateriaal: Voyages Nieuw 4 (Uitgever: Intertaal) of een specifieke DELF-methode.

 

Examens

Al onze cursisten kunnen zich aanmelden voor een officieel DELF- of DALF-examen. Dit zijn officiële Franse taalexamens die internationaal erkend zijn en overal ter wereld worden afgenomen. In Nederland worden deze examens in juni en december georganiseerd door Alliance Française in Den Haag.

 

Het DELF-examen (Diplôme d’Études en Langue Française) is onderverdeeld in 4 verschillende niveaus: A1, A2, B1 en B2.

Voor de hogere niveaus bestaat het DALF-examen (Diplôme Approfondi de Langue Française) op niveau C1 en C2.

De DELF- en DALF-examens bestaan op alle niveaus uit 4 onderdelen: luistervaardigheid, begrijpend lezen, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. De kosten voor de examens variëren van €65,- tot €140,-. Meer informatie over de examens kunt u krijgen van uw docent(e) of kunt u vinden op: www.ciep.fr/delfdalf of www.aflahaye.nl/nl/tests-diplomas/delf-dalf