Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsvoorwaarden cursussen

U wordt cursist door u op te geven via het desbetreffende inschrijvingsformulier op onze website of U kunt ook het formulier hieronder invullen.

Deelname Cursussen

Zij die zich bij vóórinschrijving hebben aangemeld, hoeven niet opnieuw een formulier in te sturen.

Het cursusgeld dient vóór 5 oktober 2018 overgemaakt te worden op

IBAN-bankrekeningnr: NL 55 RABO 0128 8874 27 tnv Alliance Française Twente.

Pas na betaling is men daadwerkelijk ingeschreven, heeft men toegang tot de cursus en ontvangt men de ‘Carte Nationale’.

Er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend, behalve wanneer een cursus geannuleerd wordt vanwege onvoldoende inschrijvingen. Tenzij anders vermeld heeft een cursus doorgang bij ten minste 8 cursisten.

Afmelding voor een cursus dient altijd schriftelijk bij de cursuscoördinator te geschieden. Men kan zich tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week vóór aanvang van de cursus wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bent u geen cursist meer dan raden wij u aan om lid te worden waardoor u van de voordelen van de ‘Carte Nationale’ kunt blijven profiteren. Zo kunt u op plezierige wijze in contact blijven met de Franse taal en cultuur en uw verworven kennis op peil houden.

Inschrijfformulier Twente Cursusjaar 2018-2019


Uw voorletters en roepnaam

Uw achternaam

Uw straat en huisnummer )

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer )

Uw e-mail adres

Vooropleiding Frans:

Eerder gevolgde cursus(sen):

Wenst zich in te schrijven voor de cursusnummer:

Cursusdag:


Abonnement op En-Route

Geen abonnement;Wel een abonnement
Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.
Bij voorinschrijving door cursisten van het afgelopen cursusjaar tot 1 juni wordt €15,-- op de
cursusprijs in mindering gebracht (met uitzondering van de Saisonniersgroep).
De cursuskosten worden bekend gemaakt in de brochure van de Alliance Française Twente en via de website www.afpb.nl/twenteU ontvangt een week voor aanvang van de cursus de definitieve bevestiging en de titels van de boeken.

Uw bericht