Algemeen Frans

ALGEMEEN FRANS

De Alliance Française Twente biedt een cursusprogramma aan voor alle niveaus, van beginners tot vergevorderden. Voor elk niveau ligt het accent op de verwerving van communicatieve vaardigheden in de Franse taal. Onze ervaren docenten met veelal de Franse taal als moedertaal, hebben zich bijzonder verdiept in nieuwe actuele lesmethoden die aansluiten bij de richtlijnen van de Raad van Europa inzake de kwaliteitsverbetering van het talenonderwijs Ieder cursusjaar kan beschouwd worden als een op zichzelf staande cursus. Doorstroming naar het volgende niveau is daarbij goed mogelijk want elk niveau sluit aan op het voorafgaande. In overleg met de docent wordt bepaald of u, als cursist, het gewenste taalniveau heeft bereikt om in het volgende jaar geplaatst te worden.

Niveaus

De Alliance Française Twente maakt gebruik van het Europees Referentie Kader (ERK) om het niveau van de cursussen aan te geven. Deze Europees erkende niveau-indeling geldt voor alle talen. Zo worden bv voor de niveaus A1, A2, B1 of B2 die wij hanteren dezelfde kennis en vaardigheden vereist als bij Engels en Duits.

Instaptoets bij inschrijving

Om het voor u juiste niveau te bepalen, hanteren wij een instaptoets die u kunt afleggen op de open dagen of na afspraak met de cursuscoördinator.  

Practische informatie:  

CURSUSLOCATIE

Alle cursussen van de Alliance Française Twente worden gegeven in het gebouw van het buurtcentrum
‘t Lansink
Twijnstraat 6-8
7553 BS Hengelo.
Hier beschikken we over moderne middelen als computers en een beamer.

Vakantierooster seizoen 2018-2019

Herfstvakantie 20 okt. t/m 28 okt 2018 week 43
Kerstvakantie 22 dec 2018 t/m 06 jan 2019 week 52 + 1
Voorjaarsvakantie 16 febr t/m 24 febr 2019 week 8
Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2019    week 18
Zomervakantie 13 juli t/m 25 aug 2019     week 29 t/m 34

 

Concours Visdion d’Europe :   30 januari 2019