Conversatie

CONVERSATIE

Naast de cursussen Algemeen Frans, gericht op het verwerven van een goede actieve en passieve taalvaardigheid, zijn er Conversatiecursussen voor hen die al de nodige kennis van het Frans hebben en die deze graag willen bijhouden en aanvullen. Het accent tijdens deze lessen ligt op de spreekvaardigheid. Er wordt geen speciaal werkboek gebruikt, maar de cursist abonneert zich op het tijdschrift ‘Ecoute’, dat 12 maal per jaar verschijnt. Ga voor een eerste kennismaking naar: www.ecoute.de .

Wij bieden ook een speciale conversatiecursus aan: Cours des Saisonniers, een cursus bestemd voor hen die deels in Frankrijk, deels in Nederland verblijven meestal omdat zij daar een ‘pied à terre’ bezitten. Voor deze cursus koopt u een knipkaart van 12 keer omdat u vaak ‘noodgedwongen’ in Frankrijk verkeert. Elke les waarbij u aanwezig bent, kost u een knip. Wanneer de kaart vol is, koopt u gewoon een nieuwe

 

PRIVÉCURSUS

Het is ook mogelijk om privé- lessen Frans te volgen. Hierbij valt te denken aan bijv.
• een opfriscursus;
• een voorbereiding op een sollicitatie;
• een nieuwe baan waarbij het Frans gebruikt gaat worden;
• de voorbereiding op een verblijf in een Franstalig land;
• een cursus gericht op het gebruik van het Frans in het bedrijfsleven.

Met uw docent werkt u in een blok van 8 lessen van 1.5 uur met de mogelijkheid om daar 4 of 8 vervolglessen aan vast te knopen. Start op elk gewenst moment in overleg met de cursuscoördinator