Aanmeldformulier lidmaatschap

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon vast

Telefoon mobiel

E-mail

Geboortedatum

Lidmaatschap

Wijze van betaling: overmaken naar IBAN NL33 INGB 0005 5769 26 t.n.v. Alliance Française Walcheren (na ontvangst factuur).

Datum

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef hierbij toestemming dat mijn gegevens gebruikt mogen worden voor het doel waarom ik me inschrijf. Hiermee accepteer ik de privacy voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
akkoord

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding op uw email-adres. Deze kan eventueel in uw spambox terechtkomen. Verifieert u dat graag. Uw lidmaatschap wordt elk jaar per 1 september stilzwijgend verlengd. Opzeggen hiervan dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe contributiejaar, d.w.z. uiterlijk 1 augustus.