Bureau Directeur  •  Landelijk Bestuur

 

 

BD AFPB

 van links naar rechts : Norbert Bonenkamp, Lex Tholen en Johan van de Ven

 

 
Voorzitter Lex Tholen president@afpb.nl
Secretaris Norbert Bonenkamp secretaire@afpb.nl
Penningmeester Johan van de Ven tresorier@afpb.nl

 

Contactgegevens:
     e-mail :  info@afpb.nl
     ABN-AMRO bankrekening: NL69ABNA0642107890
     t.n.v. de Vereniging Alliance Française des Pays-Bas  

 

Informatie over de website of de e-mailadressen van de AFPB:
     Theo von den Benken, landelijke webmaster van de AFPB.
     e-mailadres :  webmestre@afpb.nl