Délégation Générale  •  Algemene Afvaardiging

Wat is een Délégué Général?fondation_af_paris

Een Délégué Général is, een door de Fondation Alliance Française in Parijs aangestelde vertegenwoordiger. Hij/zij heeft als opdracht ondersteuning te bieden voor de coordinatie en voor het werk van alle afdelingen van de Alliance Française in het land. Daarnaast is de Délégué Général ook directeur van een grote alliance, bij ons is dat de AF Den Haag (La Haye).

 

Fédération AFPBWat is de rol van de Délégué Général?

Le Délégué Général is de schakel tussen de Fondation Alliance Française – die aan diverse ‘comités’ het predicaat ‘Alliance Française’ toekent – en de verschillende afdelingen in het land. Hij fungeert als intermediair voor informatie uit Parijs en houdt de Fondation Alliance Française op de hoogte van het wel en wee in het nationale netwerk.

 

Hij (of zij) werkt samen met de Fédération des Alliances Françaises aux Pays-Bas en ondersteunt de gezamenlijke activiteiten op gebied van onderwijs, cultuur en ontwikkeling.

De DG is ook belast met de betrekkingen tussen het netwerk van Alliances Françaises en het Franse Ministère des Affaires Étrangères via de Franse Ambassade in Nederland en haar ‘Service de coopération et d’action culturelle’.

De Délégation Générale schenkt, in algemene zin, bijzondere aandacht aan vraagstukken van goed bestuur. De DG waakt over de naleving van de statuten en het predicaat ‘Alliance Française’. Dit geldt immers als een internationaal erkend keurmerk dat in meer dan 130 landen garant staat voor hoogwaardig taalonderwijs, voor een sleutelrol in de interculturele dialoog en voor de bevordering van de ideeën en waarden van de internationale Franstalige gemeenschap, de Francophonie. 

 

Wat doet de Délégation Générale in Nederland ?

In Nederland werkt de Délégation Générale in nauwe samenwerking met de Federatie van de Alliances Française in Nederland (Alliance Française des Pays-Bas, AFPB). De Délégué Général heeft een adviserende en ondersteunende rol voor dit netwerk.

Zijn rol is een aanvulling op die van de Federatie. Door zijn ervaring bij andere alliances in andere landen of zijn recente komst uit Frankrijk kan de DG, die om de 4 jaar wordt vervangen, ook een ‘zorgen voor een ‘frisse wind’ ter bevordering van de actie en het denken van de de Alliances Françaises in Pays-Bas. Een voorbeeld is het recente project ‘Vers quoi?’ (Waar gaan we heen?) die met de steun van de Fondation Alliance Française te Parijs is uitgevoerd.

 

Op didactisch gebied, biedt de Délégation Générale een regelmatige ondersteuning aan de modernisering en uitbreiding van het cursusaanbod, aan het beheer van de cursuscentra, aan de promotie van de cursussen en aan de bijscholing van de docenten. Deze acties vormen een belangrijke factor voor het slagen van de cursusactiviteiten van  de Alliances Françaises. Daarom zijn b.v .de cursusniveaus afgestemd op de indeling van het Europees referentiekader.

 

Op cultureel gebied, biedt de Délégué Général, voor zover hij kan, ondersteuning aan enkele culturele acties die georganiseerd zijn door de Alliances Française in Nederland zoals het landelijke Concours de la Chanson (Chansonwedstrijd) waaraan jonge talenten uit Nederland en België deelnemen. Op uitnodiging van de Fondation Alliance Française te Parijs, hebben de winnaars van 2014, 2015 en 2016 deelgenomen aan een concert bij de Alliance Française in Parijs in juni 2016. In het kader van het international festival Film by the Sea in Vlissingen, is de Délégation Générale, naast de federatie, sponsor van de prijs voor de beste Franse film, een initiatief van enkele actieve leden van de AF Cœur de Zélande (AF Hart van Zeeland). Voor de jeugd, steunt de Délégation Générale het Concours Visions d’Europe (opstelwedstrijd over Europa) die elk jaar door door de Federatie wordt georganiseerd.

 

auteur :  Monsieur Martin Beyer, directeur van de Alliance Française de La Haye & Délégué Général aux Pays-Bas de la Fondation Alliance Française à Paris  (september 2013 – augustus 2017)

 

Madame Anne Rabeyroux (sinds september 2017)
Directeur van de Alliance Française de La Haye &
Déléguée Générale aux Pays-Bas de la Fondation Alliance Française à Paris

p/a Alliance Française de La Haye
Emmapark 6
2595 ET Den Haag

tel. :  +31 (0) 70 362 1523
www.aflahaye.nl
directeur@aflahaye.nl