Aanmelden als lid

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze vereniging. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid.
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 mei bij het secretariaat.
Voor de betaling van de contributie wordt een rekening toegezonden. De contributie bedraagt slechts € 40,00 per persoon per jaar, of € 60,00 per paar per jaar.


Uw voorletters*

Uw naam*

Uw straat en huisnummer*

Uw postcode en woonplaats*

Uw telefoonnummer*

Uw e-mail*

Opmerking

* Verplichte velden