Cursussen 3

Cursussen

Onze Alliance organiseert cursussen Frans in Zoetermeer. Afhankelijk van de belangstelling kan eveneens in Boskoop en Waddinxveen les worden gegeven. Wij gebruiken de niveau-indeling voor talen van het Europees Referentiekader (ERK). In de algemene cursussen hanteren wij onderstaande niveaus.

 Niveau:   Code:   Onderverdeeld in:
 Basisgebruiker  A1 en A2    A1.1, A1.2, A2.1 en A2.2
 Zelfstandig gebruiker    B1 en B2  B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B2.1, B2.2, B2.3 en B2.4  
 Vaardig gebruiker  C1 en C2  C1.1

De algemene cursussen bestaan uit 25 lessen. De vakantiecursus bestaat uit 10 lessen. Als aanvulling op de cursus maken de cursisten enig huiswerk. Voor inlichtingen en wensen met betrekking tot de cursussen kunt u contact opnemen met de Curusleiding (zie onder aan deze pagina).

 

Cursuskosten 2018-2019

De cursuskosten zijn € 260,-  exclusief lesmateriaal, inclusief  lidmaatschap van de Alliance Française. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de eerste les bijgeschreven te zijn op bankrekeningnummer NL56RABO030.98.00.072 van de Alliance Française. Bij betaling van het cursusgeld vóór 1 juli wordt een korting van € 5,- verleend. Bij betaling na 30 september wordt het cursusgeld verhoogd met minimaal € 5,-  administratiekosten en evt. incassokosten.

Restitutie van cursusgeld vindt alleen plaats als de door u uitgezochte cursus geen doorgang kan vinden. In overige, bijzondere gevallen en slechts na instemming van het bestuur, vindt restitutie plaats onder aftrek van € 30.- administratiekosten.

  Lesmateriaal 2018-2019 Dit cursusjaar wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:
Niveau Lesmateriaal
A1.1
A1.2
A2.1
C’est bien ça 1 
Tekstboek ISBN 97 89 001402884 (nieuwe druk)
Oefenboek ISBN 97 89 001402877 (nieuwe druk)
A2.2
B1.1
B1.2
C’est bien ça 2
Tekstboek ISBN 97 89 001402914 (nieuwe druk)
Oefenboek ISBN 97 89 001402921 (nieuwe druk)
B1.3
B1.4
B1.5
Le nouvel Edito B1
Livre de l'élève ISBN 97 82 278072699
Cahier d'exercices ISBN 97 82 278072804
B2.1
B2.2
B2.3
Le nouvel Edito B2
ISBN 97 82 278066575
  
B2.4
C1.1
Voor dit niveau stelt de docent een dossier samen van actuele artikelen uit Franse tijdschriften, kranten en internet.

Wij adviseren de boeken rechtstreeks te bestellen bij de reguliere boekhandel, bij www.intertaal.nl of www.bol.comVoor de Franse edities kunt u terecht bij www.amazon.fr.

  Planning 2018-2019 Klik op: Planning cursusjaar 2018-2019
  • de data van de inschrijfavonden
  • de data van de lesdagen (25 lessen)
  • de data van de vakantiecursus (10 lessen)
  • de vakanties (in de vakanties is er geen les)
  • de data van de soirees
  Cursuslocatie, lesdag en -tijden

De cursussen worden gegeven op donderdagavond in Zoetermeer en op maandagavond in Boskoop. Het lesschema/de planning staat vermeld op de pagina 'Cursuskosten en planning'. Voor verdere inlichtingen zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer 079-3612960. U kunt ons ook benaderen via e-mail op cursus.zoetermeer@afpb.nl.

 Zoetermeer
 Leslocatie op donderdagavond:
 Picassso lyceum
 Paletsingel 38c
 19.00 tot 20.30 uur
 20.30 tot 22.00 uur
  Boskoop
Leslocatie op maandagavond:
Coenecoop College
Kievitstraat 54
19.00 tot 20.30 uur