Lidmaatschap

Als cursist bent u automatisch lid van onze vereniging, de Alliance Française Zoetermeer.

U ontvangt de carte nationale: 

  • toegang tot culturele activiteiten,
  • toegang tot het restaurant van de Alliance Française in Parijs, Boulevard Raspail 101,
  • soms krijgt u korting bij Franse films in een filmhuis en bij franstalige toneelvoorstellingen.

 

 

Cursus volgend lid

U ontvangt de carte nationale:  Daarmee krijgt u toegang tot culturele activiteiten, toegang tot het restaurant van de Alliance Française in Parijs (Boulevard Raspail 101) en u kunt soms korting bij Franse films in een filmhuis en bij Franstalige toneelvoorstellingen

 

Ondersteunend lid

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van onze Alliance Française maar wilt u geen cursus volgen? Word dan alleen lid van onze afdeling en ontvang de carte nationale. Klik hier voor het inschrijfformulier. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief (zie onder aan deze pagina). Kosten lidmaatschap: €20,- per cursusjaar, jaarlijks te voldoen vóór 1 september op banknummer NL56RABO030.98.00.072 t.n.v. Alliance Française o.v.v. “Lidmaatschap”.

 

Opzeggen

Leden kunnen hun ondersteunend lidmaatschap beëindigen door vóór 1 september hun lidmaatschap schriftelijk (e-mail is toegestaan) op te zeggen. Zo niet, dan wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Alliance Française Zoetermeer Oosterloostraat 16 2271 HG Voorburg E-mail: zoetermeer@afpb.nl  

 

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarin het bestuur aan de leden rekening en verantwoording aflegt over het voorgaande jaar en de begroting ter goedkeuring voorlegt.