Nieuwsbrieven

Entre Nous

Regelmatig sturen wij cursisten, leden, docenten en andere belangstellenden onze nieuwsbrief ‘Entre Nous’. Daarin houden wij ontvangers op de hoogte van onze activiteiten op het gebied van onze opleidingen, cultuur en soirées.

Inbreng van de leden wordt zeer op prijs gesteld. Tips en verhalen etc. (zowel in het Frans als in het Nederlands) kunt u sturen naar: nieuwsbrief.zoetermeer@afpb.nl. Voorwaarde is natuurlijk wel dat uw bijdrage iets met Frankrijk of de Franse taal te maken heeft. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen of aan te passen.

 

U kunt zich voor toezending van de nieuwsbrieven aanmelden door de onderstaande velden in het colofon in te vullen.

 

Lesjaar 2018-2019

Lesjaar 2017-2018

Lesjaar 2016-2017