Bedrijfscursussen

Alliance Française Zutphen kan ook bedrijfscursussen voor u verzorgen.

In een gesprek wordt eerst duidelijk vastgesteld wat u inhoudelijk van een cursus verwacht en op welk niveau. Vervolgens zal door intakegesprek(ken) worden bepaald wat het huidige niveau is van de toekomstige deelnemer(s) om zo te komen tot een passend opleidingsplan.

 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Mw. Sylvia Scholder, directrice de cours, cursus.zutphen@afpb.nl of telefonisch via 0575-547420.