Filosofiecursus

Nieuw: Filosofiecursus
Docent: Mr. Dr. Jaap Gruppelaar
 
Michel de Montaigne (1533-1592): literatuur als filosofie
Montaigne leeft in een eeuw van voortdurende oorlog en burgeroorlog. Opgeleid als jurist, bekleedt hij hoge publieke ambten. Vanaf 1571 leidt hij, naar eigen zeggen, een teruggetrokken leven zonder ambitie. Hij houdt zich onledig met ‘geschrijf’, dat in 1580 onder de titel Essais gedrukt wordt, want hij wil het – grote – publiek allerminst lastig vallen met zijn ‘probeersels’, registraties van wat er zoal in hem opkomt (… als hij niets doet!). Nadien publiceert hij nieuwe, steeds uitgebreidere edities. Waren zijn Essais werkelijk slechts ‘probeersels’? De Essais zijn zeker geen standaard filosofie, maar een vindplaats van ‘levenskunst’. Uitgangspunt van deze cursus is dat Montaigne, ondanks zijn beweringen van het tegendeel, wel degelijk filosofische ambities heeft. Montaigne toont een kwetsbaar ‘zelf’ dat zich echter ook of juist in een precaire tijd tot levensvreugde verplicht weet. In de Essais doemt, na enig gepuzzel, een grootste filosofie op, die zich kritisch verhoudt tot het klassieke erfgoed.

Bij aanvang van de cursus ontvangt u een syllabus met enkele teksten van en over Montaigne.

Mr. Dr. Jaap Gruppelaar studeerde Filosofie en Geschiedenis in Nijmegen en Leuven en Nederlands Recht aan de Open Universiteit. Hij promoveerde in de filosofie met een kritische analyse van Heideggers techniekopvatting. Hij werkt sedert 2006 zelfstandig als jurist, privé-docent en voor de Coornhert Stichting.

Duur: 6 lessen / bijeenkomsten van 2,5 uur
Tijd:  maandagochtend 10.00 – 12.30 uur (met 20 min.  pauze)
Data: 23 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november, 27 november, 4 december 2017
Kosten:  € 150,00
Locatie: Nutsgebouw, Breegraven 1, Warnsveld

U kunt zich aanmelden bij onze directrice de cours, Sylvia Scholder
e-mail: cursus.zutphen@afpb.nl
telefoon: 0575-547420