Algemene Ledenvergadering

Aigues-Mortes  •  Gars  •  Languedoc-Roussillon
photo :  Lorena Torres Angelini  •  licence :  CC BY-SA

 

 

download

 

 

 

 

 

 

Datum:  11 oktober 2018

Tijdstip: 19.15 u

Locatie: Nutsgebouw, Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen van de vergadering van 26 oktober 2017
  3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
  4. Wijzigingen in het bestuur
  5. Verslagen over het jaar 2017-2018
  6. Jaarverslag
  7. Financieel verslag
  8. Verslag kascommissie
  9. Benoeming kascommissie
  10. Rondvraag en sluiting

Notulen ALV20171026 (concept)